1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI 
BAĞLARBAŞI MAH. BAĞDAT CAD. NO:491/C MALTEPE İSTANBUL adresinde mukim SAHİL SPOR GİYİM ile ..…adresinde mukim ..…(bundan böyle kısaca "Müşteri" olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki şartlar çerçevesinde mutabık kalınarak imzalanmıştır. (İşbu Sözleşmede SAHİL SPOR GİYİM her biri ayrı ayrı "Taraf" ve beraberce "Taraflar" olarak adlandırılacaktır.)
2. SÖZLEŞMENİN KONUSU 
İşbu Sözleşmenin konusu, Müşterinin “SAHİL SPOR GİYİM e ait https://www.sahilspor.com adresli internet sitesi ve/veya bu sitenin çatısı altında bulunan https://www.sahilspor.com sitesinden ("Site") elektronik ortamda sipariş verdiği, Sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine Sözleşmede satış fiyatı belirtilen ürünlerin ("Ürün/Ürünler") satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve 27866 sayılı Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince Tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.
3.SÖZLEŞMEYE KONU MAL VEYA HİZMET, ÖDEME VE TESLİMAT 
İşbu Sözleşmenin konusunu oluşturan Ürün veya Ürünler in cinsi, miktarı, markası, modeli, rengi ve KDV dahil satış bedeli aşağıda belirtildiği gibidir:
4.TARAFLARIN BEYAN, HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
4.1. Müşteri, işbu Sözleşme konusu Ürün veya Ürünler in temel nitelikleri, KDV dahil satış fiyatı, ödeme şekli, teslimi, teslimat süresi, teslimat masraflarının Müşteri tarafından karşılanacağı, SAHİL SPOR GİYİM in tam ticari unvanı, açık adresi ve iletişim bilgilerine ilişkin ön bilgilendirme formunu okuyup doğru ve eksiksiz olarak bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli onayı verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 
4.2. Müşteri, satışa konu Ürün veya Ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve sair tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında Ürün veya Ürünlerin siparişin verdiğini işbu Sözleşme hükümlerince kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.3. Ürün veya Ürünlerin teslimatı; stokun müsait olması ve bedelinin SAHİL SPOR GİYİM in hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır. SAHİL SPOR GİYİM, siparişinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde Ürün veya Ürünleri Müşterinin işbu Sözleşmede belirtilen teslimat adresine teslim edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 
4.4. SAHİL SPOR GİYİM, 30 (Otuz) günlük teslimat süresi içerisinde Müşteriye bulunacağını yazılı bir bildirimle teslimat süresini 10 (On) günlük süre ile uzatma hakkını saklı tutar. 
4.5. SAHİL SPOR GİYİM, Sözleşme konusu Ürün veya Ürünlerin, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile Müşteriye teslim edilmesinden sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 
4.6. SAHİL SPOR GİYİM, sahilspor.com web sitesinde ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların ya da kampanya kapsamında ücretsiz teslimat yapacağını beyan etmişse tüm kampanya dahilindeki ürün veya ürünlerin teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını taahhüt eder. 
4.7. Müşteri, Sözleşme konusu Ürün veya Ürünleri teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış ve benzeri hasarlı ve ayıplı Ürün veya Ürünleri kargo şirketinden teslim almayacaktır. 
4.8. Müşteri, kargo şirketinden teslim aldığı Ürün veya Ürünlerin kendisine eksiksiz, hasarsız ve sağlam olarak teslim edildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Teslimden sonra Ürün veya Ürünlerin özenle korunması borcu, Müşteriye aittir. 
4.9. Taraflar  Ürün veya Ürünlerin tesliminden sonra Müşteriye ait kredi kartının Müşterinin kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun Ürün veya Ürünlerin bedelini SAHİL SPOR GİYİM’ e ödememesi halinde, Müşteri kendisine teslim edilmiş olan Ürün veya Ürünleri 3 (Üç) gün içinde SAHİL SPOR GİYİM e göndermekle yükümlü olduğunu, bu durumda oluşacak teslimat giderlerinin Müşteriye ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 
4.10. Herhangi bir nedenle Ürün veya Ürünlerin bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SAHİL SPOR GİYİM işbu Sözleşme konusu Ürün veya Ürünlerin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. Böyle bir durumda Ürün veya Ürünler Müşteriye teslim edilmiş ise Müşteri, Ürün veya Ürünleri 3 (Üç) gün içerisinde SAHİL SPOR GİYİM e teslim edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 
4.11. Taraflar, Ürün veya Ürünlerin Müşteriden başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek olması durumunda, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SAHİL SPOR GİYİM in sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. 
4.12. SAHİL SPOR GİYİM, haklı bir gerekçesi olması durumunda Sözleşmedeki ifa süresi dolmadan Müşteriye eşit kalite ve fiyatta başka Ürün veya Ürünler tedarik edebilir. SAHİL SPOR GİYİM Ürün veya Ürünlerin ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, Sözleşmenin ifa süresi dolmadan Müşteriye bildirir. Ödenen bedel ve varsa belgeler 10 (On) iş günü içerisinde Müşteriye iade edilir. Garanti belgesi ile satılan ve arızalı veya bozuk olan Ürün veya Ürünler, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SAHİL SPOR GİYİM e gönderilebilir, bu takdirde teslimat giderleri Müşteri tarafından karşılanacaktır. 
4.13. Teslimatı yapacak olan kargo firmasının, Ürün veya Ürünler i Müşteriye teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen Ürün veya Ürünler in Müşterinin işbu Sözleşmede belirtilen teslimat adresine teslim edilememesinden dolayı SAHİL SPOR GİYİM i sorumlu tutulamaz. 
4.14. SAHİL SPOR GİYİM, sipariş konusu Ürün ve Ürünlerin Müşteriye tesliminin imkansızlaşması halinde Sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, Sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Müşteriye bildirir ve Müşteriye eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir. 
4.15. SAHİL SPOR GİYİM, mücbir sebepler veya teslimatı engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile Sözleşme konusu Ürün veya Ürünleri süresi içinde teslim edemez ise, durumu Müşteriye bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde Müşteri siparişin iptal edilmesini, Ürün veya Ürünlerin varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Müşterinin siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 (on) iş günü içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. 
4.16. Müşterinin, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda işbu Sözleşmede belirtilmiş olan taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, Müşteri ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile Müşteri arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. Müşteri, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir. 
4.17. Müşterinin kredi kartı ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı, siparişin Müşteri tarafından iptal edilmesinden sonra 7 (yedi) iş günü içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra Müşteri hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olup, SAHİL SPOR GİYİM’ in bu hususa ilişkin herhangi bir şekilde müdahalede bulunması mümkün olamamaktadır.
5. CAYMA HAKKI 
5.1. Müşteri, Ürün veya Ürünlerin işbu Sözleşmede belirtilen teslimat adresine tesliminden itibaren 14 (ondört) gün içinde hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın cayma hakkına sahiptir. 
5.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SAHİL SPOR GİYİM’ e faks, telefon veya e-posta ile bildirimde bulunulması ve iade edilmek istenen Ürün veya Ürünlerin işbu Sözleşmenin 6. maddesi hükümleri çerçevesinde kullanılmamış ve SAHİL SPOR GİYİM tarafından tekrar satışa arz edilebilir nitelikte olması şarttır. Cayma hakkının kullanılması halinde: i. Müşterinin işbu Sözleşmede belirttiği teslimat adresine teslim edilen Ürün veya Ürünlerin faturası, (İade edilmek istenen Ürün veya Ürünlerin faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır) ii.Ürün veya Ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak SAHİL SPOR GİYİM’ e teslim edilmesi gerekmektedir. 
5.3. Madde 5.2de sayılanların SAHİL SPOR GİYİM’ e ulaşmasını takip eden 10 (On) iş günü içinde Ürün veya Ürünlerin bedeli Müşteriye iade edilir 
5.4.Süresi içerisinde herhangi bir sebeple iade edilen Ürün veya Ürünlerin kargo bedeli Müşteri tarafından karşılanacaktır. 
5.5. İade edilecek olan faturanın üzerine de "iade faturasıdır" ibaresi yazılıp Müşteri tarafından imzalanacaktır.

6. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER 
6.1. Niteliği itibariyle; tek kullanımlık ürünler, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçme ihtimali olan ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir. 
6.2. Aşağıdaki ürünlerin iade edilebilmesi, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış ve denenmemiş olması şartına bağlıdır. · Her türlü Kozmetik Ürün · İç Giyim Ürünleri · Küpe, · Mayo, bikini · Terlik, ayakkabı · Her Türlü Kişisel Bakım Ürünü v.b
7.İPTAL VE İADE PROSEDÜRÜ 
7.1. İptal: Sipariş verilen ürünler kargoya verilmeden önce, 0 216 442 67 84 numaralı telefondan arayarak ya da [email protected] adresine e-postadan SAHİL SPOR GİYİM’ e bildirim yapılarak iptal edilebilir. 
7.2. İade: Müşteri tarafından iade edilen Ürün öncelikle SAHİL SPOR GİYİM tarafından incelenir. İade edilmek istenen Ürün işbu Sözleşme ile belirlenen şartlara uygun ise iade prosedürü başlatılır. İade onaylandığında, yasal süre olan 10 (On) iş günü içerisinde Ürün ücreti Müşterinin kredi kartı hesabının bulunduğu bankaya iade edilir. Bu süre Müşteri tarafından iade edilen Ürünün SAHİL SPOR GİYİM tarafından teslim alındığı tarihte başlar. Ürünün ücreti 10 (On) iş günü içerisinde ilgili bankaya iadesinden sonra Müşterinin hesabına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgilidir. SAHİL SPOR GİYİM tarafından 10 (On) iş günü içerisinde ilgili bankaya ödeme yapılmış olmasına rağmen, bankanın iade süresini uzatmasından SAHİL SPOR GİYİM sorumlu değildir. 
7.3. Müşteri, iade etmek istediği Ürünü göndermeden önce 0 216 442 67 84 numaralı telefonu arayarak ya da [email protected] adresinden e-posta göndererek SAHİL SPOR GİYİM’ e bildirim yapılmalıdır. 
7.4. Siteden satın alınan Ürünler SAHİL SPOR GİYİM’ in ürün stoku ve gamı uygun olduğu takdirde renk/beden değişim işlemi yapılabilir. 
7.5. İadeler mutlak surette ürünün orijinal ambalajı ile birlikte yapılmalıdır. Müşterinin, iade etmek istediği Ürün ile birlikte tüm kopyaları ile faturanın aslını da SAHİL SPOR GİYİM’ e göndermesi gerekmektedir. Müşteri tarafından cayma hakkı kullanılarak iade edilmek istenen Ürünler için kargo ücreti Müşteri tarafından karşılanacaktır. Eğer Ürün ayıplı ise iade ücreti, anlaşmalı kargo hizmetleri kullanılmak kaydıyla, SAHİL SPOR GİYİM’ e aittir.
8. YETKİLİ MAHKEME 
İşbu sözleşmeden kaynaklanan ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile SAHİL SPOR GİYİM’ in yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
9. SON HÜKÜMLER 
İşbu Sözleşme 9 (Dokuz) madde ve 3 (Üç) sayfadan ibaret olup Taraflarca __.__.____ tarihinde akdedilmiştir. www.sahilspor.com web sitesinin ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme formu ve fatura işbu Sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır. Taraflar, işbu Sözleşmenin tamamını okuduklarını, kabul ettiklerini, burada kendilerince belirtilen bilgilerin doğru olduğunu ve tüm sözleşme hükümlerinin geçerli olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR